فصل عاشقی آغاز شد ...

دیشب ، بچه ها تمام چفت و بست های تکیه را درست کردند ، قالی ها را انداختند ، منبر حاجی را سر جای همیشگی اش گذاشتند . محمود کتیبه ها را روی سیاهی ها منگنه می کرد و عباس پرچمهای « یا ابا عبدالله الحسین» و « یا فاطمة الزهرا» را به پارچه ها سنجاق می زد ، آقا رضا فرشها را جارو می کرد و پشتی ها را می گذاشت و مهدی برای قاب عکس شهدای محل ، دنبال جای مناسب می گشت و سعید جلوی تکیه را آب و جارو می کرد .

آقا سید یک سینی چای آورد و بچه ها نشستند تا خستگی در کنند. سید همان طور که حاج منصور از سیستم داخل تکیه ، به مسجد ارک شور انداخته بود ، چشمی به دور و اطراف گرداند تا رسید به کتیبه و شعر محتشم « باز این چه شورش است که در خلق عالم است » و زد زیر گریه و دل بچه های دیگر را هم آتش زد . حالا نوبت سعید بود که به بهانه کم کردن صدای سیستم که تکیه را حسابی کربلایی کرده بود ، بلند شود تا کسی اشکهایش را نبیند ...

شرح عکس صفحه اول روزنامه کیهان اول محرم مطابق با 16 آذر ماه 1389.

/ 0 نظر / 71 بازدید